Sein schuift naar groen voor verhuiscarrousel Sterrentuin
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De trap en lift middenin het atrium verdwijnen, op de plek van 't Winkeltje komt een centrale balie.
De trap en lift middenin het atrium verdwijnen, op de plek van 't Winkeltje komt een centrale balie. (Foto: Corrie van der Laan)

Sein schuift naar groen voor verhuiscarrousel Sterrentuin

Geld gaat het de gemeente niet opleveren, integendeel zelfs. Maar door De Sterrentuin om te vormen tot een verzamelplaats van gemeentelijke zorg-, welzijns- en educatiefuncties wordt wel het maatschappelijk rendement van het gebouw enorm vergroot, zo is de verwachting. En dat trekt de Leiderdorpse politiek over de streep om drie miljoen euro ter beschikking te stellen voor de nodige verbouwingen.

Door: Corrie van der Laan

Een definitief besluit valt in de raadsvergadering van 9 oktober maar afgelopen maandag, tijdens de bespreking van het Sterrentuinplan in het Politiek Forum, bleek al dat bij de meeste fracties het licht op groen staat. Zelfs de VVD, die een maand geleden nog vol twijfels zat, neigt nu naar een 'ja'.

Hoofdpijndossier

De Sterrentuin, geopend in 2009, zou als sociaal cultureel centrum het bruisend hart van Leiderdorp moeten worden. Dat kwam echter nooit van de grond en financieel was het voor de gemeente altijd een blok aan het been. De transformatie van De Sterrentuin tot sociaal-maatschappelijk centrum moet een streep zetten onder dit hoofpijndossier. Naast de bibliotheek, de Volksuniversiteit Leiderdorp, De Kinderkring en het Milieu Educatief Centrum die er nu al gevestigd zijn, krijgen straks ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (GJC), het Jeugd en Gezinsteam (JGT), het Sociaal Team Leiderdorp (STL) en ouderenorganisatie Pluspunt een plek in het gebouw aan de Van Diepeningenlaan. Om ruimte te creëren, verhuizen het Leiderdorps Museum en toneelvereniging Theater Toverlei naar het leegstaande gebouw van de gemeentewerf aan de Simon Smitweg. De nieuwe bewoners en nieuwe functies vereisen een ingrijpende verbouwing in De Sterrentuin waaraan een prijskaartje zit van 2,5 miljoen euro. De begane grond gaat volledig op de schop. De trap plus lift-ruimte in het midden van het atrium, die altijd al een onhandige sta-in-de-weg vormde, verdwijnt en er komt een grote centrale balie. De bibliotheek wordt opengegooid, vloeit uit in het atrium en krijgt een koffiehoek. Op de eerste verdieping verdwijnt een groot deel van de muren en komen flexplekken met geluidswerende schotten. Ook bij gemeentewerf zijn flink wat aanpassingen nodig. Bovendien moet hier wat achterstallig onderhoud ingehaald worden. Alles bij elkaar gaat dat zo'n 550 duizend euro kosten. Er komt ook geld binnen doordat met de verhuizing van het CJG, JGT en STL enkele gemeentelijke gebouwen vrijkomen die op den duur verkocht kunnen worden. Maar dat levert de gemeente naar verwachting niet meer dan 667 duizend euro op.

Twijfels

Eind augustus waren er in de gemeenteraad nog grote twijfels over de Sterrentuin verhuiscarrousel, zoals het project genoemd wordt. Vooral de financiële kant leverde veel vragen op. Verantwoordelijk wethouder Olaf McDaniel (PvdA) heeft daar meer inzicht in gegeven, waarmee de meeste twijfelaar over de streep zijn getrokken. Al dringt de raad wel aan op zuinigheid. "Het belangrijkste is het maatschappelijk rendement. Dat mag ook iets kosten, maar niet te veel", zo benadrukte LPL-burgerlid Joop van der Hoogt. De VVD-fractie vroeg in augustus nog om te kijken naar een goedkoper alternatief, waarbij de welzijnsorganisaties naar de gemeentewerf zouden gaan zodat Toverlei en het Leiderdorps Museum op hun plek in De Sterrentuin konden blijven. Maar McDaniel wist de liberalen er nu van te overtuigen dat dit geen optie is, vanwege de slechte staat van de werf en het gebrek aan vierkante meters daar. VVD-fractievoorzitter Cooijmans drong wel aan op een verdere uitwerking van de verhuiscarrousel voordat de raad een definitief besluit moet nemen. Hij wil met name meer duidelijkheid over de financiële risico's. Volgens McDaniel is verder uitstel echter een slecht idee; door de aantrekkende markt worden de verbouwkosten daarmee alleen maar hoger.

Ook de maatschappelijke organisaties die straks samen in De Sterrentuin zitten, willen graag dat er haast achter het project worden gezet. Voor het STL, het CJG en het JGT is het een lang gekoesterde wens om in één gebouw gehuisvest te worden, vertelde coördinator Anja de Rijk van het CJG maandagavond tijdens een vergadering van het Politiek Forum. "Dankzij de verhuiscarrousel kan die wens nu eindelijk in vervulling gaan." De Rijk benadrukte dat de concentratie van zorg-, welzijns- en educatiefuncties een enorme maatschappelijke meerwaarde geeft. "Samen kunnen we meer vragen beantwoorden en door de korte lijnen kunnen we beter maatwerk leveren."

Meer berichten