Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het oude dorp behoort tot het werkgebied van Joop van de Pol. | Foto: Nelleke Thissen
Het oude dorp behoort tot het werkgebied van Joop van de Pol. | Foto: Nelleke Thissen (Foto: Nelleke Thissen)

Wijkagent Joop van der Pol met pensioen

Dingen signaleren, problemen oplossen en hulp verlenen aan mensen. Joop van der Pol noemt dit de belangrijkste motivatie voor zijn werk. Jarenlang was hij als wijkagent in een deel van Leiderdorp het gezicht van de politie. Daaraan komt nu een eind. Joop gaat met pensioen. Zijn afscheidsreceptie is vrijdag 29 september van 16.00 tot 18.00 uur in de Hollandsche Tuijn. Wie hem de hand wil schudden is van harte welkom.

Door Nelleke Thissen

"Laagdrempeligheid is de kracht van de wijkagent". Daarom vindt Joop van de Pol het belangrijk dat hij zichtbaar is en de mensen hem kennen. Bij problemen of bepaalde situaties klampen ze hem makkelijker aan, is zijn ervaring. Samen met organisaties zoals het maatschappelijk werk, de GGZ, de woningbouwcorporatie, schuldhulpverlening en de gemeentelijke afdeling sociale zaken zoekt hij naar oplossingen. "We vormen een goed team". Van der Pol noemt de samenwerking fantastisch. Hij volgde zijn opleiding op de politieacademie in Harlingen. Begin jaren tachtig werd de geboren en getogen Zoeterwoudenaar als wachtmeester van de Rijkspolitie gedetacheerd bij de groep Hazerswoude. Een functie te vergelijken met die van wijkagent. Van der Pol wilde niet in de stad werken. Reden waarom hij niet voor de Gemeente- maar voor de Rijkspolitie koos. Na de fusie in 1993 van beide politieorganisaties ging hij aan de slag in het district Rijn en Braassem met als standplaats Leiderdorp.

Wijkteams

Na de invoering van wijkteams in de gemeente Leiderdorp werd ook het werkgebied van de politie in tweeën gedeeld. Van der Pol kreeg de wijken ten zuiden van de Engelendaal toebedeeld, zijn collega Ronald de Haas die in het noorden. Door de groei van Leiderdorp kwam in 1996 Mart Roest als derde wijkagent het team versterken. Joop had de wijken ten oosten van de Persant Snoepweg en in Zoeterwoude. Zijn huidige wijken zijn Voorhof, Ouderzorg, Houtkamp, Kerkwijk, Oranjewijk, Doeskwartier, Heerlijk Recht, Elisabethhof, woonboulevard WOOON en A4/HSL zijn. Als gevolg van de vorming in 2012 van de Nationale Politie is het politiebureau in Leiderdorp verdwenen. Van der Pol vindt dat een groot nadeel voor Leiderdorpers. "Ze moeten nu naar Leiden om aangifte of hun verhaal te doen. Het politieservicepunt in het gemeentehuis is maar enkele keren per week open. De drempel is te hoog geworden", vreest hij. Zelf is hij ook langer onderweg van bureau naar werkgebied. Wel een voordeel is dat bij calamiteiten meer mankracht beschikbaar is, voegt hij eraan toe.

Plicht

Joop ziet het als plicht van de wijkagent goed naar problemen van mensen te luisteren en zo nodig samen met anderen oplossingen te bieden. Als voorbeeld noemt hij de lancering in 1993 van de 'JOP"s, jongerenontmoetingsplaatsen. "Een idee destijds van burgemeester Zonnevylle. We noteerden toen zo'n 1000 overlastmeldingen van rondzwervende jongeren. De JOP bood hen een eigen plek. Het aantal overlastmeldingen daalde tot zo'n 350". Een volgens Van der Pol stabiel gebleven aantal. Hij zoekt de jongeren ook op als ze geen overlast veroorzaken. Omdat ze hem daardoor kennen zijn ze eerder geneigd zich te gedragen, heeft hij ervaren. Van der Pol kijkt terug op een plezierige loopbaan. Wel hebben vooral gebeurtenissen waarbij kinderen betrokken waren hem aangegrepen. "Het is heel moeilijk ouders te moeten vertellen dat hun kind slachtoffer is van een ernstig verkeersongeluk. Menselijk leed went nooit". Na zijn pensioen verdwijnt Joop niet helemaal uit beeld. Een andere hobby naast tennissen is drummen bij de band Casual waarvan hij sinds 1970 lid is. Af en toe zal Joop in Leiderdorp als drummer te zien en horen zijn.

Meer berichten