VVD wil alternatief voor Sterrentuinplan
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Politiek

VVD wil alternatief voor Sterrentuinplan

Is het wel zo'n goed idee om De Sterrentuin om te vormen van een sociaal cultureel centrum tot een sociaal maatschappelijke centrum? De VVD fractie in de Leiderdorpse gemeenteraad heeft daar twijfels bij, zo bleek maandagavond bij de bespreking van de financiële kant van het plan in het Politiek Forum. De fractie vraag zich af of er geen simpeler en goedkopere oplossingen zijn om het maatschappelijke en financiële rendement van De Sterrentuin te vergroten.

Door: Corrie van der Laan

Voor het zomerreces kwam het college van B en W met een uitgewerkt plan om het gebouw aan de Van Diepeningenlaan te transformeren tot een verzamelplaats van gemeentelijke zorg-, welzijns- en educatiefuncties. Het Sociaal Cultureel werk (SCw), de bibliotheek, de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), het Milieu Educatief Centrum (MEC) en De Kinderkring zitten er al. Zij zouden gezelschap krijgen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Jeugd- en Gezinsteam (JGT), het Sociaal Team Leiderdorp (STL) en ouderenorganisatie Pluspunt. Zo zou de gemeente meteen de locaties waar die organisaties nu zitten af kunnen stoten, wat weer geld oplevert.

Om ruimte te maken voor de nieuwe gebruikers, zouden Theater Toverlei en het Leiderdorps Museum moeten verhuizen naar de leegstaande gemeentewerf aan de Simon Smitlaan. Aan het plan zit een prijskaartje van ruim 3 miljoen euro, 2,5 miljoen om De Sterrentuin te verbouwen en een dik half miljoen om de gemeentewerf geschikt te maken voor de nieuwe huurders.

Natuurlijk is het een prima idee om de hele sociale sector in één gebouw te huisvesten, maar waarom moet dat per se De Sterrentuin zijn, vroeg VVD fractievoorzitter Ino Cooijmans zich af. Als de zorg- en welzijnorganisaties in plaats daarvan naar de gemeentewerf gaan, kunnen Toverlei en het museum blijven waar ze zijn. Wat een hoop verbouwkosten en verhuisperikelen bespaart. De Sterrentuin zou dan 'afgevuld' kunnen worden met commerciële functies, wat weer geld oplevert. Hij zou graag een alternatief plan zien waarin deze optie wordt uitgewerkt.

Verantwoordelijk wethouder Olaf McDaniel (PvdA) voelt daar niets voor. "De werf is gewoon ongeschikt", verzekerde hij. Wel zegde hij toe inzichtelijk te maken hoeveel vierkante meters alle welzijnsorganisaties bij elkaar nodig hebben.

Hij kreeg maandag nog meer huiswerk. Op zijn eigen PvdA na hadden alle fracties moeite met de financiële onzekerheden in 'de verhuiscarrousel', zoals het plan genoemd wordt. McDaniel beloofde met meer cijfers te komen.

De verhuiscarrousel komt opnieuw aan de orde in het Politiek Forum van 25 september.

Meer berichten