OBSG Leiderdorp en PROOLeiden worden personele unie
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR
onderwijs

OBSG Leiderdorp en PROOLeiden worden personele unie

De stichtingen die het openbaar primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp verzorgen, PROOLeiden en OBSG Leiderdorp, vormen per 1 oktober een personele unie.

Bij een personele unie blijven er twee stichtingen voor openbaar onderwijs. Beide stichtingen krijgen dezelfde bestuurder. De huidige bestuurder van PROOLeiden wordt ook de bestuurder van OBSG Leiderdorp, omdat de aansturing in Leiderdorp nu tijdelijk is op interim basis en deze periode binnenkort eindigt. Beide stichtingen behouden hun Raad van Toezicht, maar die bestaat ook uit dezelfde personen. In bestuurlijk zin kan daarom gewerkt worden alsof er één organisatie is. Voor de rechtspositie van de medewerkers van beide stichtingen verandert niets. Ook voor ouders en leerlingen zijn er geen veranderingen.

De samenwerking moet leiden tot een kostenbesparing op het gebied van bijvoorbeeld inkoopvoordeel bij leveranciers. Dat is vooral gunstig voor OBSG Leiderdorp dat uit een lastige financiële en bestuurlijke periode komt. Ook wordt zo de kwaliteit van het onderwijs vergroot, met gedeelde expertise op gebieden als Passend Onderwijs, ICT en management. Leerkrachten kunnen worden ingezet worden op alle scholen.

PROOLeiden heeft zestien scholen verspreid over de stad (waarvan één school in Leiderdorp): veertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. OBSG Leiderdorp heeft vier scholen voor openbaar primair onderwijs.

Meer berichten