Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Johan Kranenburg
Gezondheid

HELP voor ouderen in Alrijne Ziekenhuis

Oudere patiënten hebben een grotere kans verward te raken of fysiek achteruit te gaan als ze in een ziekenhuis zijn opgenomen. Alrijne Ziekenhuis is daarom sinds kort het HELP-project gestart om deze patiënten te ondersteunen.

HELP staat voor Hospital Elderly Life Program en houdt in dat opgeleide vrijwilligers oudere kwetsbare patiënt ondersteunen aan de hand van een van de vier afgesproken programma's: bewegen, eten en drinken, oriëntatie (waar ben ik) of dag- en nachtritme.

De vrijwilligers zijn begonnen op twee verpleegafdelingen. "Onze toegevoegde waarde is het contact. Het luisteren, daar is behoefte aan", beschrijft een van de vrijwilligers haar bezoek. "Ik vind het ongelofelijk hoe de respons is van patiënten als ik bij hen kom. Mensen zijn zo blij om over vroeger te vertellen, of om samen een stukje te lopen. We doen dit letterlijk met hart en ziel, leggen verbinding met de patiënt. Het contact is tweezijdig: ik kom voor de patiënt, maar het geeft mij ook heel veel. "

Peter Jue is geriater - arts gespecialiseerd in oudere patiënten - en verantwoordelijk voor het project: "Het leveren van goede zorg is een gezamenlijke inspanning. Naast de dokter en de verpleegkundige is de mantelzorger ongelooflijk belangrijk in het leven van de oudere die wordt opgenomen in een ziekenhuis. Maar de mantelzorger kan niet alles alleen doen. De HELP-vrijwilligers ondersteunen de ouderen in het weer zelfstandig en gezond worden. Alrijne wil goede zorg leveren en investeert in vrijwilligers door ze speciaal voor dit doel op te leiden.

Om dit project te laten slagen, hebben we echter nog veel meer vrijwilligers nodig, want we willen op alle verpleegafdelingen waar veel ouderen opgenomen worden, deze extra zorg aanbieden. Daarom starten we in september weer met een training. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden."

Meer informatie is te vinden op www.alrijne.nl/vacatures>vrijwilligers.

Meer berichten