Leiderdorp zet Klijnsma-gelden in tegen kinderarmoede
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Een laptop of computer heb je tegenwoordig gewoon nodig als scholier.
Een laptop of computer heb je tegenwoordig gewoon nodig als scholier. (Foto: PR Pexels)
Maatschappelijk

Leiderdorp zet Klijnsma-gelden in tegen kinderarmoede

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, tot 120 procent van de bijstandsgrens, kunnen vanaf nu meer steun krijgen van de gemeente Leiderdorp. Een aantal minimaregelingen die ervoor moeten zorgen dat kinderen mee kunnen doen met de samenleving wordt verruimd en er zijn enkele nieuwe bijgekomen.

Door: Corrie van der Laan

Een laptop met printer, een schooltas, sportkleding, het lidmaatschap van een sportclub of culturele vereniging, muzieklessen, een schoolreisje, telefoon- of internetabonnementen. Het zijn allemaal zaken die er voor kinderen gewoon bij horen, maar die voor arme gezinnen vaak niet te betalen zijn. De gemeente sprong hierin altijd al bij, maar doet er nu nog een schepje bovenop. Dat is mogelijk dankzij de Klijnsma-gelden, een pot van 100 miljoen euro per jaar die PvdA-minister Klijnsma vorig jaar ter beschikking heeft gesteld. Leiderdorp krijgt daar ruim 94.000 euro van. Om er zeker van te zijn dat het geld op de juiste plek terecht komt, mag het uitsluitend gebruikt worden voor 'giften in natura', wat betekent dat gezinnen gemaakte kosten die passen binnen de regelingen kunnen declareren.

Bij het plannen maken over de besteding van het geld, is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan. Gesprekken met de doelgroep, zowel ouders als kinderen, hebben meer helderheid gegeven over hun noden, ideeën en wensen. Met gemeenten in de regio is kennis gedeeld en zijn ervaringen uitgewisseld. Vervolgens heeft het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders een pakket aan maatregelen samengesteld.

Ten eerste zijn de bijdragen voor schoolkosten – schoolbijdrage, kosten voor een schoolreisje, schriften, overblijfkosten, etc. – opgetrokken naar het Leidse niveau. Dat betekent een verhoging van 100 naar 200 euro per kind per jaar voor de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar en een verhoging van 200 naar 300 euro per kind per jaar voor kinderen van 12 tot 18 jaar.

De leermiddelenregeling, bedoeld voor de aanschaf van computers, laptops, tablets en printers, is verruimd. Voorheen kon per huishouden eens in de vijf jaar zo'n apparaat worden aangeschaft, nu kan elk kind in een huishouden dat eens in de vier jaar doen.

Kinderen kunnen nu zowel de kosten voor sportlessen (tot maximaal 225 euro per jaar) als de kosten voor muziek- of theaterlessen (tot maximaal 450 euro per jaar) vergoed krijgen. Tot nu toe moesten ze kiezen tussen een van beiden.

Nieuw is dat elk jarig kind onder de 18 jaar voortaan voor zijn verjaardag een pakket ter waarde van 35 euro krijgt, met versiering, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

Van de Klijnsma-gelden wordt 10.000 euro per jaar gereserveerd voor het vergoeden van de eigen bijdrage voor kinderopvang van ouders die een participatie- of reïntegratietraject volgen.

Nog eens 10.000 euro gaat naar de Stichting Leergeld die hiermee minima moet helpen die nu nog buiten beeld zijn bij de gemeente.

Overigens blijven de declaratieregelingen die al bestonden voor iedereen met een laag inkomen – dus niet alleen kinderen - gewoon bestaan. Kosten van abonnementen, lidmaatschappen van verenigingen en toegangskaartjes voor bijvoorbeeld bioscopen en musea worden onder deze regelingen vergoed tot een maximum van 210 euro per persoon per jaar.

Meer berichten