Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: pixabay.com
Milieu en duurzaamheid

Voorlopig geen windmolens in Leiderdorp

Voorlopig komen er geen windmolens op Leiderdorps grondgebied. Dat valt af te leiden uit het antwoord van de commissaris van de Koning, Jaap Smit, op een brief van het Leiderdorpse Comité Doesbrug.

Door: Corrie van der Laan

In die brief hadden comitéleden Rob Sperna Weiland en Claudia Thunnissen hun zorgen uitgesproken over het voornemen van de Leiderdorpse gemeenteraad om te laten onderzoeken of het mogelijk is windmolens te plaatsen langs de A4 in de Munnikkenpolder. Sperna Weiland en Thunnissen zijn daar faliekant tegen; zij zijn van mening dat grote windturbines het open karakter van het landschap verstoren en de recreatieve- en natuurwaarden van de net heringerichte polder aantasten.

Volgens Smit kunnen ze gerust zijn. Hij wijst erop dat de gemeente Leiderdorp nog geen concrete plannen heeft en nog geen besluiten heeft genomen over de plaatsing van windmolens. En al was dat zo, dan is toch de medewerking van de provincie nodig; grote windturbines mogen in Zuid-Holland alleen geplaatst worden binnen 'locaties windenergie' die de provincie aanwijst. In Leiderdorp is zo'n locatie niet aangewezen en de provincie is ook niet van plan dat op korte termijn te doen, verzekert Smit.

Meer berichten