Bodemsanering met bacteriën
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Van Leeuwenpark.
Van Leeuwenpark.

Bodemsanering met bacteriën

De Omgevingsdienst West-Holland wil komend najaar diep in de bodem onder het Leiderdorpse Van Leeuwenpark bacteriën injecteren. Het is de bedoeling om zo korte metten te maken met de bodemverontreiniging die hier al bijna een halve eeuw aanwezig is en een bedreiging vormt voor het grondwater.

Door: Corrie van der Laan

Het gaat om bacteriën die van nature ook al aanwezig zijn in de bodem en die in staat zijn de vervuiling 'op te eten'. Om ze een goede start te geven, krijgen ze stoffen mee om hun groei te stimuleren.

De bodemverontreiniging is een erfenis van een chemische wasserij die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gevestigd was aan het Van Leeuwenpark. Het bedrijf zou afval met vluchtige chloorkoolwaterstoffen in de achtertuin hebben gestort. In 1985 werd een sanering uitgevoerd waarbij de grond tot een diepte van twee meter werd afgegraven en 130 ton sterk verontreinigde grond is afgevoerd.

Maar daarmee was niet alles verdwenen. De achtergebleven schadelijke stoffen zijn in de loop der jaren weggezakt tot een diepte van 45 meter en vormen geen gevaar voor de gezondheid van de mensen die erboven wonen.

Wel een probleem is de verspreiding van de verontreiniging via het grondwater. Een grondwateronderzoek uit 2008 liet zien dat de vervuilde plek diep onder de grond zich langzaam bleef uitbreiden in zuidoostelijke richting. In 2015 is een nieuw onderzoek gedaan naar de verspreiding. Het blijkt dat de vlek nu al tot aan de A4 komt.

Om die verspreiding te stoppen, wil de Omgevingsdienst ook in het openbaar gebied van de Doctor de Bruijnestraat, de Koningstraat en de Hoogmadeseweg maatregelen nemen. In de Dr. de Bruijnestraat gaat het om de aanleg van een leidingwerk, in de Koningstraat en de Hoogmadeseweg wordt een systeem van injectie- en onttrekkingsfilters aangelegd.

Medewerkers van de Omgevingsdienst geven een toelichting op de voorgenomen werkzaamheden tijdens informatiebijeenkomsten op donderdag 22 en dinsdag 27 juni om 19.30 uur in het Leiderdorpse gemeentehuis. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen.

Het saneringsplan moet nog worden vastgesteld en gaat nog in de inspraak, maar al alles volgens planning verloopt, beginnen de werkzaamheden in oktober dit jaar.

Meer berichten