Logo leiderdorpsweekblad.nl
De Boterhuispolder is in het broedseizoen afgesloten voor wandelaars en fietsers om weidevogels rust te geven. Maar het weidevogelvriendelijk beheer van de velden laat veel te wensen over.
De Boterhuispolder is in het broedseizoen afgesloten voor wandelaars en fietsers om weidevogels rust te geven. Maar het weidevogelvriendelijk beheer van de velden laat veel te wensen over.
Politiek

Gemeente machteloos tegen maaien in broedseizoen

"Teleurstellend." Dat was de reactie van de fracties van D66, GroenLinks en de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) op de antwoorden die zij van het Leiderdorpse college van B en W kregen op hun vragen over de Boterhuispolder. De vragen gingen allemaal over verstoringen van de polder in het broedseizoen. De antwoorden kwamen erop neer dat de gemeente daar in feite niets aan kan doen.

Door: Corrie van der Laan

Frauke Joester van GroenLinks meldde half mei dat er weer een weiland gemaaid is in de Boterhuispolder terwijl er gebroed wordt door grutto's. "De loonwerker heeft niet eens een grasstrook langs de randen van het weiland laten staan. De pas uitgekomen gruttokuikens zijn op deze manier ten dode opgeschreven omdat noch foerageermogelijkheden noch schuilplekken overblijven", aldus Joester.

Ook Koos Koster van LPL had vragen over het "ongedisciplineerde maaigedrag" van een aantal pachters van weidegrond.

Probleem is, volgens wethouder Jeff Gardeniers (CDA), dat driekwart van de polder in particulier bezit is. En daarover heeft de gemeente niets te zeggen. "Twee pensioenfondsen hebben hier enorme gebieden die ze verpachten. Het lukt niet om daar afspraken mee te maken."

Wel is in het kader van de Natuurwet geregeld dat broedende vogels niet verstoord mogen worden, maar het is de provincie die hier het toezicht op moet houden. De handhaving ligt dan ook niet bij de gemeente, maar bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De wethouder beloofde zo spoedig mogelijk te gaan praten met de gedeputeerde om de provincie te bewegen echt werk te maken van de handhaving.

De gemeente zelf kan in principe alleen een vuist maken in het eigen deel van de polder. Maar hier speelt weer het probleem dat in de oudere pachtcontracten niets is vastgelegd over weidevogelvriendelijk maaien.

D66 raadslid Corine Hamer had aan de bel getrokken toen begin mei in het afgesloten natuurgebied aan de zuidrand van de polder graafmachines aan het werk gingen. Maar ook daar was niets aan te doen, stelde Gardeniers. "Daar was een duiker van het Hoogheemraadschap Rijnland kapot, die moest zo snel mogelijk gerepareerd worden."

Meer berichten