Logo leiderdorpsweekblad.nl
Dat een boom schaduw werpt op zonnepanelen, kan geen reden zijn voor een kapvergunning, volgens het aangepaste bomenbeleidsplan. Als de boom overmatig veel zon en licht in huis of tuin blokkeert, kan dat wel betekenen dat de boom moet wijken.
Dat een boom schaduw werpt op zonnepanelen, kan geen reden zijn voor een kapvergunning, volgens het aangepaste bomenbeleidsplan. Als de boom overmatig veel zon en licht in huis of tuin blokkeert, kan dat wel betekenen dat de boom moet wijken. (Foto: Johan Kranenburg)
Politiek

Bomen belangrijker dan rendement zonnepanelen

De mogelijkheid om een boom te kappen als deze teveel schaduw werpt op zonnepanelen wordt geschrapt uit het geactualiseerde bomenbeleidsplan voor Leiderdorp.

Door: Corrie van der Laan

Vorige week, bij de bespreking van het Bomenbeleidsplan 2017 in het Politiek Forum, werd al duidelijk dat het voor de Leiderdorpse politiek een brug te ver is om bomen op te offeren aan het rendement van zonnepanelen op daken van particulieren. Ook het Leiderdorpse Groenoverleg en de Bomenbond Rijnland lieten toen weten dat een slecht idee te vinden. Het zou voor de gemeente mogelijk zijn een kapvergunning te verlenen als een boom de opbrengst van zonnepanelen met minimaal 50 procent verlaagt. Leiderdorper Rob Zuindam rekende voor dat dit ook nog eens een economisch slecht doordacht criterium is; een volwassen boom kost tussen de 12.000 en 35.000 euro, een dak vol zonnepanelen levert jaarlijks misschien 1.200 euro op. De terugverdientijd voor een boom is dus zomaar meer dan twintig jaar.

Alles bij elkaar reden voor verantwoordelijk wethouder Jeff Gardeniers om de gemeenteraad maandag te laten weten dat het college met nieuwe versie van het Bomenbeleidsplan 2017 komt.

Criteria voor kapvergunning 

De gemeente heeft het Bomenbeleidsplan laten aanpassen door de onafhankelijke adviseringsdienst Bomenwacht Nederland. De belangrijkste reden daarvoor was de behoefte aan heldere criteria voor 'onacceptabele overlast' door bomen. Oftewel: in welke gevallen kan een kapvergunning afgegeven worden voor een gezonde boom. Een bijlage van één A4-tje geeft duidelijkheid. Klip en klaar is dat vallende bladeren, vruchtafval en overlast van de boom voor schotelantennes nooit reden kunnen zijn om te kappen. Extreme schaduwwerking in woningen en tuinen kan dat wel zijn, evenals bestratingsopdruk door de wortels en onoplosbare overlast door insecten.

Verantwoordelijk wethouder Jeff Gardeniers had het aangepaste plan al eerder, in december vorig jaar, voorgelegd aan de raad, maar kreeg toen de opdracht het beter door te spreken met het lokale Groenoverleg en het op een aantal punten beter uit te werken.

Kritiek

Oppositiepartijen D66 en GroenLinks vonden dat die uitwerking nog steeds veel te wensen overlaten. Zo miste D66 de toezegging dat er jaarlijks een bomenbalans wordt opgemaakt, die inzichtelijk maakt hoeveel bomen zijn gekapt en hoeveel er geplant zijn. GroenLinks drong aan op een visie over hoe de gemeente omgaat met het verouderende bomenbestand; heel veel bomen in Leiderdorp zijn geplant in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en naderen nu hun maximale leeftijd.

Wethouder Gardeniers pareerde hun kritiek door erop te wijzen dat zij vroegen om nieuw beleid, terwijl het hier alleen gaat om een update van het bestaande plan. Daarin ging de rest van de raad met hem mee, waardoor het Bomenbeleidsplan 2017 met een ruime meerderheid werd aangenomen.

Meer berichten