Logo leiderdorpsweekblad.nl

Inwoners Hollands Midden positief over eigen gezondheid

Bijna acht van de tien inwoners van 19 jaar en ouder in Hollands Midden vinden hun eigen gezondheid goed of zelfs zeer goed. Daarmee is Hollands Midden één van de best scorende regio's in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van alle GGD'en, het CBS en het RIVM.

Landelijk vragenlijstonderzoek
In het najaar van 2016 hebben bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder aan dit grote landelijke vragenlijstonderzoek meegedaan. In de regio Hollands Midden hebben zo'n 23.000 mensen de vragenlijst ingevuld. Dat is bijna de helft van het aantal mensen dat ervoor benaderd is.
In de vragenlijst zijn allerlei gezondheidsonderwerpen nagevraagd. Naast ervaren gezondheid waren dat bijvoorbeeld langdurige aandoeningen, ervaren belemmeringen in dagelijkse activiteiten, zorgbehoefte en leefstijl.
Het vorige onderzoek vond plaats in 2012. De uitkomsten van dit het nieuwe onderzoek zijn, waar dat mogelijk was, vergeleken met de uitkomsten van 2012.

Markante uitkomsten
Eén op de drie inwoners in Hollands Midden geeft aan dat gezondheidsproblemen hen belemmeren in hun dagelijkse activiteiten. Ook zegt één derde dat ze één of meer langdurige aandoeningen hebben. Het hebben van een aandoening betekent niet altijd dat mensen hierdoor belemmerd zijn. Bijna 30% van de mensen met een langdurige aandoening geeft aan niet belemmerd te zijn en ook ervaart bijna de helft van deze mensen hun eigen gezondheid nog steeds als (zeer) goed.
Een andere uitkomst die opvalt is dat één op de elf inwoners van 19 jaar of ouder ernstig eenzaam is. Dit geldt zowel voor 65-plussers als voor 19- tot 65-jarigen. Het percentage is in vergelijking met 2012 licht gestegen, maar is nog wel iets lager dan in de rest van Nederland. Ook het percentage inwoners met een hoog risico op een angststoornis of een depressie is sinds 2012 gestegen, van 4% naar 6%. 
Het percentage mensen van 65 jaar en ouder dat behoefte heeft aan zorg vanwege hun gezondheid en die zorg niet ontvangt is gestegen van 9% naar 13%. Dit is ondanks het toegenomen aantal mensen dat mantelzorg geeft aan familie of bekenden: dat percentage is in dezelfde periode gestegen van 12% naar 15%.

In het onderzoek zijn ook vragen gesteld over een aantal leefstijlonderwerpen, zoals roken, bewegen en overgewicht. Voor roken en bewegen scoort Hollands Midden wat beter dan de rest van Nederland. Het percentage rokers van 19 jaar en ouder is in Hollands Midden 18%, landelijk is dit 21%. En Hollands Midden telt meer mensen die voldoen aan de norm voor gezond bewegen. Die norm is minimaal vijf dagen per week 30 minuten per dag matig intensief bewegen. In Hollands Midden voldoet 66% van de mensen daaraan, gemiddeld in Nederland is dit 63%.
Het percentage mensen met overgewicht is in Hollands Midden gelijk aan de rest van Nederland:49%.

Verdere analyse en aanpak
In het onderzoek zijn veel gegevens verzameld. Een eerste selectie van gegevens, de kerncijfers per gemeente, zijn inmiddels te vinden op de website van de GGD Hollands Midden, www.ggdhm.nl, onder het menu gemeenten / mijn gemeente.
De GGD gaat de komende tijd de gegevens verder analyseren en beschrijven om zo mogelijke oorzaken en trends te achterhalen. Op basis daarvan geeft de GGD advies aan bijvoorbeeld gemeenten over de aanpak van gezondheidsproblemen.
 

Meer berichten