Logo leiderdorpsweekblad.nl
Dominee Hester Smits zorgde voor een vrolijke sfeer en genoot er zichtbaar zelf van. | Foto: Frans Brocken
Dominee Hester Smits zorgde voor een vrolijke sfeer en genoot er zichtbaar zelf van. | Foto: Frans Brocken
kerkelijk

Plechtige én feestelijke gouden jubileumviering

Op 14 mei 1967 werd in de Scheppingskerk de eerste kerkelijke dienst gehouden. Het 50-jarig bestaan van het Godshuis werd afgelopen zondag door de Leiderdorpse Protestantse kerkgemeenschap plechtig én feestelijk uitbundig gevierd.

Door: Frans Brocken

De bouw van de kerk ging van start in een tijd waarin Leiderdorp nog volop in ontwikkeling was. De financiering van de bouwkosten van 1,2 miljoen gulden zorgde voor de nodige problemen voor de toen nog kleine kerkgemeenschap. Met allerlei acties kon de financiering worden veilig gesteld. De eerste paal werd op 23 december 1966 geslagen door Aline, de vierjarige dochter van de toenmalige bouwpastor Jan van Drie. Beiden waren zondag aanwezig als eregasten.

De kerkdienst werd zondag ingeluid door ds. Hester Smits. "De kerk is niet alleen een ontmoetingsplaats en een rustplaats voor vrede, maar ook een plaats voor kennismaking", sprak Smits. Ze zorgde voor een ontspannen sfeer op het moment dat zij de kerkbezoekers uitnodigde kennis met elkaar te maken. Ook om een gesprek aan te gaan. Dat leverde een kakofonie van stemmen op plus de nodige komische momenten. Smits genoot er zelf zichtbaar van. Het bepaalde ook de sfeer voor de verdere festiviteiten die later op het programma stonden.

Ds. Esther de Pauw stond in haar preek stil bij het proces van de hereniging van Gereformeerden en Hervormden in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Dat volgens haar niet zonder slag of stoot tot stand kwam. "Op een gegeven moment kwam ter sprake wie de bloemen zou betalen", herinnert zij zich. Good Old Gert Hogervorst weet zich dat moment nog goed te herinneren. "Een heel vervelend incident. Het zorgde er voor, dat de gesprekken twee jaar werden stilgelegd", aldus het voormalige lid van de kerkenraad van de gereformeerde kerk. Het is later allemaal goed terecht gekomen. "Nu weten we niet meer wie gereformeerd of hervormd was", sprak De Pauw.

Gouden Reünie

's Middags was het tijd voor de lunch en ontspanning. De kerkenzaal werd ingeruimd voor een tentoonstelling. De feestvreugde was compleet met een muzikaal optreden van de band 'Creative and Friends'. De eigen cabaretgroep 'Het Vrome Volk 2.0' zorgde voor de nodige humor. Een bijzonder moment was de ontmoeting van acht predikanten die in de afgelopen vijftig jaar verbonden zijn geweest aan de Scheppingskerk. Inderdaad een Gouden Reünie.

De kerkgemeenschap van de Scheppingskerk kan terugkijken op een geslaagde jubileumviering.

Meer berichten