Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR
Politiek

Regio gaat door met zoektocht naar passende samenwerkingsvorm

De gemeenteraden van de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) hebben hun wensen en bedenkingen geuit over het eerste conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio: de zogenoemde regioraad. Daaruit blijkt dat er geen draagvlak is voor het instellen van een regioraad. Afgelopen zaterdag bogen stuurgroep en klankbordgroep (circa dertig raadsleden, burgemeesters en wethouders uit de vijf gemeenten) onder leiding van Elco Brinkman zich over de vervolgstappen. Besloten is om op zoek te gaan naar een andere samenwerkingsvorm.

Om de ambities en opgaven uit de Toekomstvisie (najaar 2016) te kunnen uitvoeren, is een nauwere samenwerking op bestuurlijk niveau nodig. Een samenwerkingsvorm die zorgt voor meer bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de regio. Daarover zijn de vijf gemeenten uit de Leidse regio het nog steeds eens. Sinds begin dit jaar zijn de gemeenteraden met elkaar en met hun inwoners in gesprek over de te kiezen bestuurlijke samenwerkingsvorm onder de werktitel: 'Krachten verenigen, maar hoe dan?'.

Een bestuurlijke samenwerkingsvorm die past bij de verschillende bestuursculturen in de Leidse regio en bij de wensen van de vijf gemeenteraden blijkt niet zo eenvoudig te vinden. Het conceptvoorstel voor het instellen van een regioraad was een compromis dat sommigen niet ver genoeg gaat (voorstanders van een fusie) en anderen te ver (voorstanders van een lichtere samenwerkingsvorm). Dit bleek uit de wensen en bedenkingen die de gemeenteraden vorige week hebben ingediend.

Hoe nu verder?

De raadsleden gaven aan om verder te willen met elkaar en wat meer tijd uit te willen trekken om samen op zoek te gaan naar een passende samenwerkingsvorm. Men wil dat de raden nog meer op inhoud betrokken worden en het streven is om overeenstemming te bereiken over een nieuwe samenwerkingsvorm voor de gemeenteraadverkiezingen (maart 2018). De colleges bespreken volgende week hoe en in welk tempo het vervolgproces wordt vervolgd.

Voor meer informatie zie www.leidseregio2027.nl

Meer berichten