Logo leiderdorpsweekblad.nl
De Buit was woensdagavond afgeladen vol met Leyhofbewoners die meer wilden weten over het geplande groot onderhoud in hun wijk.
De Buit was woensdagavond afgeladen vol met Leyhofbewoners die meer wilden weten over het geplande groot onderhoud in hun wijk.
Projecten

Volop vragen over groot onderhoud Leyhof

Onder de bewoners van de Leyhof leven volop vragen over het groot onderhoud dat de gemeente wil gaan doen in de wijk, zo bleek afgelopen woensdag. Zo'n 120 wijkbewoners waren naar een door de Bewonersvereniging Leyhof georganiseerde informatiebijeenkomst gekomen waar de gemeente een presentatie gaf over de plannen. Die houden ondermeer in dat een deel van de straten ruim een halve meter wordt opgehoogd

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Dat het hard nodig is om de openbare ruimte in de Leyhof aan te pakken, is duidelijk. De straten zijn enorm verzakt, vooral aan de noordkant van de wijk. Op de Schildwacht, de Dijkwacht, een deel van de Jacoba van Beierenlaan en alle zijstraten in dit gebied liggen de voordeuren van de huizen meer dan een halve meter boven straatniveau, met uitschieters tot 80 centimeter. Hier is het de bedoeling de straat weer terug te brengen naar het niveau van zo'n achttien jaar geleden, toen dit jongste deel van de wijk werd gebouwd. In de hele wijk wordt meteen de straatverlichting voorzien van led lampen.

De overgrote meerderheid van de aanwezigen was blij dat de gemeente de straten gaat ophogen. Maar de delegatie van de gemeente, waaronder projectleider Dennis Stafleu en wethouder Jeff Gardenier, werd wel overspoeld met vragen: 'Krijgen we compensatie voor het opnieuw aanleggen van onze voortuinen?' 'Wat gaat er gebeuren met de leidingen voor gas, water en elektra en de riolering?', 'Hoe worden de brandgangen en achtertuinen meegenomen in dit plan?', 'Hoe moet het straks met de aansluiting van de Schildwacht op de Oude Spoorbaan?' en 'Kan straks meteen gekeken worden naar een andere inrichting van de straten zodat ze verkeersveiliger worden?'.

Op de meeste vragen zal het antwoord pas later komen, als het project wat meer uitgewerkt is. Overigens hoort de gemeente graag ideeën, opmerkingen en suggesties van wijkbewoners. Deze kunnen gemaild worden naar d.stafleu@leiden.nl.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in maart 2018 starten. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en moet eind 2020 klaar zijn.

Op woensdag 5 juli van 17.00 tot 19.00 uur is er in de kantine van korfbalvereniging Velocitas aan de Bloemerd 7 een inloopavond waarop meer informatie over het project gegeven wordt.


Meer berichten