Lintjes voor bijzondere Leiderdorpers
Logo leiderdorpsweekblad.nl
V.l.n.r. Henk Kerkhoven, Marja van Amsterdam, burgemeester Laila Driessen, Marian Kathmann en Wim Vreeburg. | Foto: J.P. Kranenburg
V.l.n.r. Henk Kerkhoven, Marja van Amsterdam, burgemeester Laila Driessen, Marian Kathmann en Wim Vreeburg. | Foto: J.P. Kranenburg
Maatschappelijk

Lintjes voor bijzondere Leiderdorpers

Vijf fraaie druppels van de jaarlijkse lintjesregen vielen vanochtend in Leiderdorp. Burgemeester Laila Driessen speldde iets over tienen de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau op bij Marian Kathman, Wim Vreeburg, Marja van Amsterdam en Henk Kerkhoven. Ook Magda van der Vlies heeft deze Koninklijke Onderscheiding gekregen, maar zij kon niet aanwezig zijn en krijgt haar lintje op een later tijdstip.

Alle gedecoreerden zetten zich al vele jaren geheel belangeloos op een aantal terreinen in voor de samenleving. Burgemeester Driessen nam in de raadszaal van het gemeentehuis uitgebreid de tijd om de volle zaal te vertellen waarom ze hun onderscheiding meer dan verdiend hebben.

Marian Kathmann is sinds 1978 is mevrouw Kathmann een zeer toegewijd natuurgids, docent van de cursus natuurgidsen en docent van de cursus jeugdnatuurbegeleiders bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Ook als medewerker Natuur & Milieu Educatie bij de gemeente Leiden weet ze sinds 1982, ondanks bezuinigingen, steeds vernieuwende projecten te bedenken met de mogelijkheden die er zijn. Vaak ver buiten haar reguliere werktijden om. Tevens is ze vanaf 2004 centraal coördinator, trainer, docent en tuinvrijwilliger voor de Vereniging Leidsche Schooltuinen (VLS). Alwaar haar grote kennis van zaken, zowel biologisch-inhoudelijk als organisatorisch opvallen.

Vanaf 2011 is mevrouw Kathmann consulent speelnatuur en workshopleider Groene schoolpleinen bij de Stichting Springzaad. Hiernaast zet mevrouw Kathmann ze zich vanaf 1977 in voor diverse (burger)initiatieven zoals voor de Nationale Buitenspeeldag, IVN activiteiten in de gemeente Leiderdorp, Klankbordgroep Polderpark Cronesteyn en Groenoverleg Leiderdorp. Ze is 'IVN Moestuinexpert' in de educatieve filmpjes van de moestuintjesactie van Albert Heyn.

Marja van Amsterdam-Hogervorst is vanaf 1977 een zeer toegewijd mantelzorger in Verpleeghuis Leythenrode. Zij bezoekt wekelijks een bewoonster en maakt uitstapjes met haar, begeleidt haar naar de verschillende activiteiten en helpt haar bij de algemene dagelijkse levensbehoeften.

Sinds 1987 is mevrouw van Amsterdam vrijwilliger bij trimloopclub NL..ML. Ze helpt onder andere bij het uitzetten van de routes over verschillende afstanden, doet de inkopen en de financiële administratie.

Tevens is ze vanaf 1985 collectant voor de Nederlandse Hartstichting. Zij zet zich belangeloos in voor de strijd tegen hart- en vaatziekten bijvoorbeeld door het organiseren van fondsenwervende activiteiten (zoals de landelijke collecte en voorlichtingsactiviteiten). Ook ze vaak haar medewerking aan andere collectes zoals voor het Anjerfonds, de Nierstichting en Jantje Beton wanneer zich daarvoor te weinig collectanten aanmelden..

Henk Kerkhoven is veertig jaar lang, van juli 1976 tot juli 2016, actief geweest als vrijwilliger voor Voetbalvereniging RCL. Hij startte met het schrijven van het clubblad met als gevolg dat hij al snel het clubblad ook helemaal verzorgde. Hij was jeugdvoorzitter, trainer, sponsorwerver, voorzitter van de supportersvereniging, tuinman en kassier. Hij onderhield de tribune en het verdere complex van RCL en was teamleider.

Voor de Stichting Schooltuinen De Sterrekers Leiderdorp onderhoudt de heer Kerkhoven vanaf januari 2005 tot heden het grote moestuincomplex. Voor het schooltuinseizoen, dat start in april, is hij al betrokken bij de voorbereidingen van het tuincomplex. De algemene onderhoudswerkzaamheden gedurende het schooltuinseizoen lopen door tot half oktober. Dan schoffelt en wiedt de heer Kerkhoven het onkruid. In bovengenoemde periode, van januari 2005 tot oktober 2014, begeleidde de heer Kerkhoven eveneens groep 6 van de Leiderdorpse basisscholen bij hun tuinwerkzaamheden.

Wim Vreeburg is al sinds 1965 vrijwilliger in diverse functies bij Tafeltennisvereniging DOCOS. Hij was de eerste redacteur van het clubblad Looping Driver, bestuurslid Jeugdzaken, penningmeester en van 2006 tot 2016 voorzitter. Toen hij afzwaaide als voorzitter, werd hij benoemd tot erevoorzitter. Momenteel is hij voorzitter van de Club 50 (vrienden van Docos Tafeltennis) en erevoorzitter van Docos Tafeltennis

In 2001 tot 2011 heeft de heer Vreeburg zitting gehad in het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp, een samenwerkingsverband van de vier openbare scholen. Hij heeft zich in die periode geheel belangeloos ingezet voor een sterk en onafhankelijk openbaar onderwijs in de gemeente Leiderdorp. De heer Vreeburg had in zijn bestuursfunctie een duidelijke meerwaarde door zijn onderwijskundige achtergrond als docent Economie aan de Haagse Hogeschool.

Van 2013 tot heden is de heer Vreeburg 'taalmaatje' via Stichting GildeSamenSpraak Leiden. Dit houdt in dat hij deelnemers in dit project begeleidt bij het beter spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Hij heeft een aantal mensen begeleid uit China, Brazilië en Ghana.

Daarnaast is de heer Vreebrug beleidsmaker bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Hij is Lid van de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen de Nederlandse Tafeltennisbond, op de functiezetel Opleidingen.

Magda van der Vlies- Rotmensen is sinds 1964 gediplomeerd EHBO-er. In 1984 is ze gestart met de opleiding tot kaderinstructeur EHBO waarvoor zij in 1988 examen heeft gedaan. Daarna is ze gestart met lesgeven op de verpleegstersopleiding op Nieuweroord in Leiden, school Poelweide en later in het ROC. Zij gaf les aan een aantal klassen en leraren. Ook bij het Da Vinci-college en het Hoogheemraadschap Rijnland gaf zij EHBO- en BHV-les. Later ook bij medewerkers van Zwembad De Does en het politiekorps. Bij vele verenigingen in Leiderdorp heeft zij les gegeven. Onder andere bij EHBO vereniging Leiderdorp, Bridge club Leiderdorp, Kinderkring, Schooltuinen, IJs- en skeelerclub Leiderdorp. Ook heeft zij een aantal jaren examens afgenomen bij leerlingen van tal van bassischolen in Leiderdorp.

Mevrouw van der Vlies is ruim dertig jaar kaderinstructrice. Ook heeft zij in 2014 een gouden speld ontvangen voor haar 50 jaar EHBO-lidmaatschap.

Meer berichten