Raad geeft startschot voor sprintje richting duurzaamheid
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: J.P. Kranenburg
Foto: J.P. Kranenburg (Foto: Johan Kranenburg)
Politiek

Raad geeft startschot voor sprintje richting duurzaamheid

De Leiderdorpse politiek heeft het startschot gelost voor een sprintje richting duurzaamheid. De gemeenteraad schaarde zich maandag unaniem achter de duurzaamheidsagenda. Daarin staat een reeks van maatregelen die ertoe moeten leiden dat de gemeente in 2050 CO2 neutraal is. Die maatregelen zijn zelfs nog wat aangevuld via moties van D66, GroenLinks en PvdA.

Door: Corrie van der Laan

De raad stemde unaniem in met een voorstel van D66 om te onderzoeken of het Milieu Educatief Centrum een grotere rol kan krijgen in het streven naar een meer duurzame gemeente.

GroenLinks en PvdA vroegen het college uit te zoeken of duurzaamheidambassadeurs in de wijken, zoals Leiden die al heeft, ook iets is voor Leiderdorp. Waarvoor ze de steun kregen van alle fracties met uitzondering van de VVD. De motie was overigens eigenlijk overbodig; wethouder Olaf McDaniel (PvdA) meldde dat hij al met de buurgemeente had gesproken over de duurzaamheidsambassadeurs en daar in principe mee aan de slag wil.

D66 kwam ook nog met een motie om Leiderdorp officieel tot een schaliegasvrije gemeente te verklaren. Iets war tweehonderd andere gemeentes in Nederland al eerder hebben gedaan, zo vertelde indiener Henri Verheggen. VVD en PvdA vonden dat 'symboolpolitiek' en stemden tegen, maar Verheggen kreeg wel een meerderheid van CDA, GroenLinks, LPL en natuurlijk zijn eigen partij achter zich. "Want het is wel leuke symboolpolitiek", zo verklaarde CDA raadslid Felix Stam.

GroenLinks had graag gezien dat het budget dat Leiderdorp besteedt aan duurzaamheidsinvesteringen flink omhoog gaat. Tot en met 2020 wordt nu 160.000 euro per jaar uitgetrokken. Dat is 0,2 procent van de jaarlijkse omzet van de gemeente, had GroenLinks raadslid Bob Vastenhoud uitgerekend, wat hij "beschamend laag" vond. Hij stelde voor dat op te trekken naar 2 procent.

De rest van de raad ging daar niet in mee. "Het is gek om budget te reserveren als je nog geen plannen hebt waarvoor dat gebruikt moet worden", zo vertolkte PvdA raadslid Roeland Schmidt de gevoelens.

Volgens McDaniel is het werkelijke bedrag dat naar duurzaamheidsmaatregelen gaat veel groter dan 160.000 euro per jaar; veel zaken worden bekostigd andere potjes. Zoals de overschakeling op led-verlichting in de openbare ruimte. Ook het duurzaamheidsfonds waaruit burgers en verenigingen geld kunnen lenen voor energiebesparende maatregelen aan hun huizen en gebouwen is niet meegerekend. "Dat geld komt wel terug, maar er moet toch een bedrag van een miljoen euro in gestort worden."

Meer berichten