Meedenken over regionale samenwerking
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Politiek

Meedenken over regionale samenwerking

De gemeentebesturen van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude praten al ruim een jaar over nauwere samenwerking. Op dinsdagavond 7 maart krijgen de burgers uit de betrokken gemeenten de kans om mee te denken over hoe die samenwerking eruit moet gaan zien. Er wordt dan een symposium georganiseerd in Corpus waarbij iedereen welkom is.

De gemeentebesturen in de Leidse regio willen intensiever gaan samenwerken. Doel  daarvan is de problemen op gebied van wonen, economie, bereikbaarheid en behoud van groen slagvaardiger te kunnen aanpakken. Maar hoe nauw worden de banden aangehaald? Wordt alleen op bepaalde onderwerpen samengewerkt, komt er een apart regiobestuur of gaan we af op een fusie van de vijf gemeenten?

Alles is nog mogelijk en diverse vormen worden nu onderzocht. Afgesproken is wel dat er voor de zomer een keuze wordt gemaakt met welke samenwerkingsvorm de gemeentebesturen verder gaan. Want het is al wel duidelijk dat het in de toekomst mogelijk moet zijn op regionaal niveau besluiten te nemen en uit te voeren.

Het symposium van 7 maart heeft als titel 'Krachten vereniging! Waarom en hoe?'.  Inwoners, bedrijven, instellingen en partners uit de Leidse regio zijn daarvoor uitgenodigd. De avond begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. Wie erbij wil zijn, moet zich uiterlijk 2 maart aanmelden via www.leidseregio2027.nl. Hier is ook het programma voor de avond te vinden.

Meer berichten