Groen licht voor plan Driemasterlocatie
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Een artist impression van de toekomstige appartementengebouwen op de hoek van de Vronkenlaan en de Engelendaal. | Afbeelding: Architectenbureau Onix NL
Een artist impression van de toekomstige appartementengebouwen op de hoek van de Vronkenlaan en de Engelendaal. | Afbeelding: Architectenbureau Onix NL (Foto: PR Architectenbureau Onix NL)
Politiek

Groen licht voor plan Driemasterlocatie

De Leiderdorpse gemeenteraad stemde maandag unaniem in met het bouwplan voor de Driemasterlocatie. Wel wordt op verzoek van de GroenLinks fractie gekeken of er nog aanpassingen gedaan kunnen worden om het plan duurzamer te maken.

Door: Corrie van der Laan

Op het nu braakliggende terrein aan de Vronkenlaan, waar tot begin 2015 basisschool De Driemaster stond, verrijzen straks twee appartementengebouwen van respectievelijk acht en negen bouwlagen hoog. Daarin komen 48 huurappartementen in de middensector en 44 in de sociale sector. Bovendien breidt zorglocatie Nieuw Buitenzorg van Stichting Philadelphia uit met een gebouw van bijna acht meter hoog.

Alle fracties waren positief over het plan dat ook kan rekenen op draagvlak onder de omwonenden. Maar het kan nog altijd beter, stelde GroenLinks fractielid Bob Vastenhoud. Hij pleitte ervoor de gebouwen niet aan te sluiten op het gasnet maar ze zo te ontwikkelen dat ze makkelijk aangesloten kunnen worden op de warmterotonde die binnenkort dwars door Leiderdorp wordt aangelegd.

Ook zou hij graag zien dat de parkeerplaatsen op het terrein voor 50 procent (het deel dat onder de geparkeerde auto's verdwijnt) half verhard worden aangelegd zodat regenwater makkelijker weg kan stromen. Verder stelde hij voor om de appartementen in de sociale sector wat kleiner te maken, zodat het mogelijk is een stuk of zes extra eenpersoonsunits van maximaal 50 vierkante meter te creëren.

Wat de eerste twee wensen betreft vond hij de hele raad aan zijn zijde en kreeg hij de belofte van verantwoordelijk wethouder Kees Wassenaar (VVD) dat deze hierover in conclaaf zou gaan met de planontwikkelaars. Maar extra appartementen ligt lastig, waarschuwde de wethouder, want dat betekent dat er ook extra parkeerplekken nodig zijn. En de hoeveelheid parkeerruimte – en het openbaar groen dat daarvoor opgeofferd moet worden – was al een heel precair punt in het overleg met de omwonenden. De fracties van VVD en LPL keerden zich om die reden ook tegen dat idee. D66 en PvdA dachten daar anders over. "Gezien het grote tekort aan sociale huurwoningen voor starters moeten we dit niet afschieten zonder het te onderzoeken", zo verwoordde Roeland Schmidt (PvdA) het.

Meer berichten