Huishoudelijk afval 'omgekeerd' inzamelen
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De gemeente onderzoekt nog het huis-aan-huis ophalen van grofvuil mogelijk blijft, of dat inwoners dat straks zelf naar de milieustraat moeten brengen. | Foto: J.P. Kranenburg
De gemeente onderzoekt nog het huis-aan-huis ophalen van grofvuil mogelijk blijft, of dat inwoners dat straks zelf naar de milieustraat moeten brengen. | Foto: J.P. Kranenburg
Politiek

Huishoudelijk afval 'omgekeerd' inzamelen

De gemeente Leiderdorp wil flinke stappen gaan maken in scheiding van huishoudelijk afval en vermindering van de hoeveelheid restafval. Als de plannen doorgaan, krijgen alle huishoudens in de laagbouw een derde minicontainer. Het idee is dat straks alle herbruikbare afvalmaterialen – papier, karton, plastic, metaal, drankkartons en groente- en fruitafval –aan huis worden opgehaald. Het restafval moeten bewoners zelf naar inzamelcontainers brengen.

Door: Corrie van der Laan

De landelijke overheid wil dat gemeenten hun best doen om in 2020 (nog maar drie jaar weg) de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verminderen naar 100 kilo. Bovendien moet dan minimaal 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden worden.

Om die cijfers te halen, heeft Leiderdorp nog een lange weg te gaan; in 2015 werd hier nog 236 kilo restafval per persoon geproduceerd.

Ingenieursbureau MWH heeft voor de gemeente een aantal scenario's doorgerekend die moeten helpen dichter bij het doel te komen. Het college van burgemeester en wethouders voelt het meest voor het scenario met 'omgekeerd inzamelen'. Daarbij krijgt ieder huishouden in de laagbouw naast de groenbak ook een minicontainer voor plastic, blikjes en drankkartons (zoals melkpakken). De grijze bak krijgt een nieuw leven als papier- en kartoncontainer.

Alles wat niet in een van de drie minicontainers thuishoort is restafval. Daarvoor komen speciale inzamelcontainer, op elke honderd huishoudens één. Door ongescheiden afval niet aan huis op te halen, hoopt de gemeente de afvalscheiding extra te stimuleren.

Als dit scenario wordt uitgevoerd, daalt de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar naar 122 kilo, heeft MWH berekend. Er zit wel een prijskaartje aan vast van minimaal 2,5 miljoen euro, oftewel 13 euro per huishouden. Dat geld gaat voor het overgrote deel naar de aanschaf van nieuwe minicontainers voor de huishoudens en ondergrondse containers voor restafval. Toch zit Leiderdorp dan nog steeds ruim boven de streefwaarde van 100 kilo restafval per inwoner. Dat komt ook doordat een kleine 40 procent van de woningen in Leiderdorp in hoogbouw zit. En daar kunnen huishoudens hun afval nog niet gescheiden aanbieden. Het gemeentebestuur is bezig de mogelijkheden voor de hoogbouw te onderzoeken.

En er is nog meer in onderzoek. Zo wordt gekeken of het handig en lonend is om de minicontainers te voorzien van chips om zicht te krijgen op het volume restafval per huishouden. Ook wordt onderzocht of het huis-aan-huis ophalen van grofvuil milieuwinst en/of financieel voordeel oplevert, of dat het inwoners dat net zo goed zelf naar de milieustraat aan de Simon Smitweg kunnen brengen.  

Morgenavond, donderdag 9 februari, worden de ideeën voor het inzamelen van afval besproken tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis waar alle belangstellenden welkom zijn. Op de agenda van de bijeenkomst, die duurt van 18.00 (start met soep en broodjes) tot 20.30 uur, staat ook de concept-duurzaamheidsagenda. Aanmelden kan via e-mail duurzaam@leiderdorp.nl. Kijk voor meer informatie op www.leiderdorp.nl/duurzaam.

       

Meer berichten