Artist impressie van de Holland Outlet Mall.
Artist impressie van de Holland Outlet Mall.

Steeds meer bezwaren tegen outlet mall

Algemeen Politiek

De bezwaren tegen de voorgenomen bouw van een zogeheten outlet mall in Zoetermeer stapelen zich op. Ook vanuit Leiderdorp klinken protesten

Door: Frans Brocken

Een groot aantal Zuid-Hollandse gemeenten en ondernemersorganisaties, waaronder de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) loopt te hoop tegen het besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer mee te werken aan een grootschalig centrum waarin restanten van overjarige artikelen tegen bodemprijzen worden aangeboden. Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de bezwaren van het regionale samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland. Wethouder Kees Wassenaar (VVD/Economie) noemt het project 'megalomaan'.

Leiden heeft in intensieve samenwerking met Leiderdorp een beleid ontwikkeld om orde te scheppen in de winkelbestanden om zo de leegstand een halt toe te roepen. "Het kan toch niet zo zijn, dat wij in Holland-Rijnland en in de Leidse Regio op een verantwoorde manier invulling geven aan het beleid om de totaal beschikbare oppervlakte Retail (detailhandel/FB) terug te dringen, terwijl op een steenworp afstand in Zoetermeer de meest megalomane vestiging wordt gerealiseerd", aldus Wassenaar.

Het bestuur van Holland-Rijnland is het daarmee eens. "In het raadsbesluit van Zoetermeer wordt een beeld geschetst, dat HOM (Holland Outlet Mall) in een regionale behoefte zou voorzien. Dat is in werkelijkheid niet het geval. Het aantal vierkante meters detailhandel dient juist te worden teruggebracht in Zuid-Holland. De leegstand in de regio is met 560.000 vierkante meter zeer groot", aldus de portefeuillehouder Economie T. Hoekstra.

Behalve de LOV hebben ook de ondernemers van Winkelhof, De Baanderij en van WOOON de gemeenteraad van Zoetermeer opgeroepen te stoppen met de plannen voor een Holland Outlet Mall. "Wij adviseren niet door te gaan met dit onzalige megalomane plan. Het is beter te investeren in de bestaande gebieden om die nog aantrekkelijker te maken.", aldus de winkeliersverenigingen. De tegenstanders hebben nu de hoop gevestigd op de provincie die de bouw van de HOM in Zoetermeer nog kan tegenhouden.

Uit de krant