Logo leiderdorpsweekblad.nl
Riny Vons (li.) krijgt een bloemetje van CDA raadsleden Felix Stam en Mirjam van der Stelt. | Foto: PR
Riny Vons (li.) krijgt een bloemetje van CDA raadsleden Felix Stam en Mirjam van der Stelt. | Foto: PR

Bloemetje van het CDA voor elf vrijwilligers

Bedankje ♦ Op zaterdag 12 november heeft de Leiderdorpse CDA fractie elf bijzondere vrijwilligers en mantelzorgers verrast met een bezoekje en een boeket bloemen.

Al ruim tien jaar schenkt het CDA op deze wijze aandacht aan het vrijwilligerswerk dat door velen in Leiderdorp met veel enthousiasme en belangeloos wordt gedaan. Zij zijn heel belangrijk voor een sociale samenleving, waarin men omziet naar elkaar. Ook met de toenemende zorgvraag en eenzaamheid zijn zij onmisbaar. Leiderdorp heeft honderden vrijwilligers die zich met plezier en enthousiasme inzetten op heel verschillende terreinen. Mede op advies van mensen die hen aan het werk zien, wil de CDA fractie enkelen van hen bedanken en de waardering laten blijken die alle vrijwilligers voor hun werk en inzet toekomt.

De volgende personen ontvingen een bloemetje:

De heer en mevrouw Siep organiseren en begeleiden al ruim tien jaar een handwerkclub in de Menswording (sinds kort verhuisd naar de Gading). Feitelijk is mevrouw Siep de stimulerende kracht, met goede ondersteuning van haar man. Gezelligheid en resultaten gaan hand in hand.

Gerard van Velzen is al vele jaren vrijwilliger bij de volkstuinvereniging en de schooltuinen. Met name voor de schooltuinen heeft hij de afgelopen tien jaar veel gedaan. Hij heeft een school begeleid, de soeplessen verzorgd en geholpen bij het algemeen onderhoud van het complex. Ook is hij thuis mantelzorger voor zijn vrouw.

Rina Cooijmans is al jarenlang vrijwilliger bij de Oranjevereniging en is met grote inzet bij alle activiteiten zeer betrokken. Bijvoorbeeld bij de middag voor senioren, bij het springkussen voor kinderen in de Houtkamp, de beschikbaarheid van EHBO bij evenementen en bij de organisatie van de Dodenherdenking.

Mariëlle de Vries organiseert al ruim tien jaar als vrijwilliger jongerenactiviteiten in de Menswording, de Joges groep. Met haar enthousiasme weet ze een goede sfeer te maken.

Riny Vons is sinds de oprichting van de natuurspeeltuin De Dwarstuin als vrijwilliger- beheerder betrokken bij de ontwikkeling, onderhoud en toezicht van deze natuurspeeltuin. Aan de verbetering van de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking heeft zij met haar man en het vrijwilligersteam nadrukkelijk bijgedragen.

Jan Kijzer is voorgedragen als een zeer bijzondere mantelzorger. Hij weet een goed evenwicht te maken bij de zorgtaken en een gewenst uit en thuis zijn voor beiden te organiseren.

Carla en Nico van Jaarsveld zijn beiden vrijwilliger met een veelheid aan taken. Carla zorgt als vrijwilliger voor de administratie van De Goede Herder parochie, organiseert de verspreiding van het ledenblad Rond om de Kerk en bijkomende taken. Nico zet zich als vrijwilliger in op het hele brede gebied van Armoedebestrijding, met name de wet en regelgeving die niet altijd op de vragen op dit gebied aansluiten. Binnen de diaconieën werkt hij mee aan het zoeken naar passende oplossingen.

Marco Roest is voorgedragen vanuit de Scheppingskerk. Marco is al jarenlang penningmeester van de commissie kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is actief bij het vervoer van deze deelnemers naar de kerk, ook was hij vier jaar diaken.

Anneke Ottenhof is voorzitter van deze commissie en ondersteunt ook andere kerkelijke activiteiten. Zij zorgt ervoor dat mensen met een beperking zich thuis voelen bij deze bijeenkomsten.

Meer berichten