Logo leiderdorpsweekblad.nl
Politiek

'Sportverenigingen op eigen benen is onhaalbaar

Interview ♦ "Hij geldt als de beste debater van de gemeenteraad". Deze boodschap kregen we mee van voormalig CDA-wethouder Arie Roest onderweg naar het gemeentehuis waar wij een gesprek hadden met Olaf McDaniel, de beoogde deeltijdwethouder van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en LPL.

Door: Frans Brocken

Eerder in de week wilden wij hem feliciteren met zijn op handen zijnde benoeming, maar daar wilde hij niet van weten. Eerst moesten de leden van de PvdA zich over zijn benoeming uitspreken. McDaniel ten voeten uit: een democraat in hart en nieren.

McDaniel is in 1984 lid van de PvdA geworden. Hij komt overigens niet uit een rood nest. Zijn vader was van ARP-huize, één van de voorlopers van het CDA. In 2002 zette hij als raadslid zijn eerste stappen op het politieke toneel van Leiderdorp. Door de huidige tussentijdse politieke machtsverschuiving blijkt hij wethouderabel te zijn. Waarom heeft het zo lang geduurd voor hij op het collegepluche mocht plaats nemen? Volgens McDaniel een verkeerde vraag. "Het veronderstelt dat ik niet eerder zou zijn gevraagd. Toen Victor Molkenboer in 2005 naar Leerdam vertrok werd er al druk op mij uitgeoefend om hem in het college op te volgen. Maar kon dat toen niet doen omdat ik partner was in een organisatieadviesbedrijf, waar ik de verantwoordelijkheid droeg voor vele werknemers en hun gezinnen. Inmiddels ben ik daar vertrokken waardoor ik mijn handen vrij heb", zo reageert hij. Hij kan bogen op een wetenschappelijke achtergrond. Afgestudeerd aan de UvA in de Sociale Wetenschappen en gepromoveerd op het proefschrift 'The Effect of Government Policies on Higher education".

McDaniel heeft voor een deeltijdwethouder een vrij omvangrijk takenpakket. Naast Maatschappelijk Vastgoed, Duurzaamheid, Afval en Sport ook nog eens Sociale Zaken, Wijkgericht werken, Integratie en asielbeleid en deregulering. De uitvoering van de Sportnota heeft zijn bijzondere aandacht. Voormalig sportwethouder Michiel van der Eng (D66) vond in hem een gedegen tegenstrever. Als zijn opvolger is McDaniel onverminderd kritisch. "Een van de uitgangspunten van de Sportnota is, dat de sportverenigingen 'op eigen benen' moeten kunnen staan. "In de gegeven omstandigheden is dat onhaalbaar. Er is geen enkele vereniging die dat zonder steun van de gemeente kan. Het zal altijd een taak van de overheid blijven om de sport financieel te ondersteunen", zo stelt hij. De eerste fase van de uit 2012 stammende Sportnota werkt positief uit voor de sportverenigingen omdat de erfpachtsom voor de buitensport op één euro is gesteld. "Het niet uitvoeren van dit deel van de Sportnota zou bijvoorbeeld Alecto € 10.000 kunnen kosten". Het tweede deel van de invoering begint pas na de raadsverkiezingen van 2018. Dan moeten de sportverenigingen "jaarlijks duizenden euro's gaan betalen aan de gemeente". "Het is mijn bedoeling om die tweede fase tot inzet van de verkiezingen te maken. Dat is ook in het coalitieprogramma opgenomen.

Op het gebied van de Duurzaamheid heeft McDaniel grote plannen. "Ik wil op de daken van gemeentelijke en publieke gebouwen zo veel mogelijk zonnepanelen plaatsen. Ik denk dan onder meer aan de nieuwbouw van RCL. Verder wil ik zo snel mogelijk conclusies trekken over de mogelijkheid windmolens in Leiderdorp te plaatsen". Van het culturele centrum 'De Sterrentuin' wil hij een centrum maken waar de organisaties beter bij elkaar passen. Het is een 'speeltje' van de PvdA. Bij het wijkgericht werken krijgen vooral de speeltuintjes bijzondere aandacht. Er bestaat in het dorp veel ontevredenheid over de herinrichting. "Dat moet beter en vooral sneller", aldus McDaniel.

Afgelopen maandag werd hij als wethouder geïnstalleerd.

Meer berichten