Voorzitter Hans Kapteyn (staand) brengt samen met alle aanwezigen een toast uit. | Foto: J.P. Kranenburg
Voorzitter Hans Kapteyn (staand) brengt samen met alle aanwezigen een toast uit. | Foto: J.P. Kranenburg

PCOB afdeling Leiderdorp viert 35-jarig bestaan

Algemeen

jubileum ♦ Op 21 oktober is het 35 jaar geleden dat de afdeling Leiderdorp van de landelijke PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) werd opgericht.

Door Marianne van der Bijl

Bestuur en bijna honderd leden vierden dit al op 11 oktober met een heerlijke High Tea in restaurant De Dijk. Salonorkest Pumps in Blue, bestaande uit zes dames, zorgde voor de muzikale omlijsting, waarbij ook toelichting werd gegeven. Ze brachten opgewekte klassieke muziek, soms een luisterstuk, meestal als achtergrondmuziek waar gezellig doorheen mocht worden gepraat.

Voorzitter Hans Kapteyn hield een openingstoespraak en haalde voorvallen op uit het verleden. Wat de toekomst betreft noemde hij de verdergaande samenwerking met de plaatselijke afdeling van de KBO (Katholieke Ouderen Bond), zoals dit ook landelijk gaat gebeuren. Ook bracht hij – samen met alle aanwezigen – een toast uit op de vereniging.

Fotoboeken van eerdere jubilea, waarop sommige leden zichzelf in een jongere gedaante terugzagen, werden goed bekeken. In de pauze werden er Leiderdorpse verhalen verteld, de gasten mochten raden of die waar of niet waar gebeurd waren. Ze werden totaal op het verkeerde been gezet, tot hilariteit van de geboren Leiderdorpers. Het PCOB bestuur én de leden zien met grote tevredenheid terug op een prachtig feest.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant