Logo leiderdorpsweekblad.nl
Joop Bakker staat tussen zijn echtgenote (met bloemen) en burgemeester Driessen en wordt omringd door zijn hele famlie. | Foto: J.P. Kranenburg
Joop Bakker staat tussen zijn echtgenote (met bloemen) en burgemeester Driessen en wordt omringd door zijn hele famlie. | Foto: J.P. Kranenburg

Lintjes voor Joop Bakker en Gijs Goedhart

onderscheidingen ♦ Burgemeester Laila Driessen mocht afgelopen week tweemaal een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Zondag 2 oktober speldde ze Joop Bakker, diaken van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Leiderdorp en omstreken, de versierselen op die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Drie dagen eerder, op donderdag 29 september, reikte ze eenzelfde onderscheiding uit aan Gijs Goedhart, tot voor kort de beheerder van de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp.

Zeer actieve duizendpoot

Joop Bakker kreeg zijn onder onderscheiding in de Scheppingskerk tijdens de Dovendienst die op dat moment haar 75-jarig bestaan vierde. Bakker, woonachtig in Leiden, zet zich al jarenlang geheel vrijwillig en zeer actief in voor zijn medemens. Hij is dit jaar een kwart eeuw voorzitter van de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Leiden en omstreken. Alhoewel het bestuurswerk behoorlijk wat tijd in beslag neemt, is hij ook nauw betrokken bij alle andere activiteiten van de dovengemeente. Burgemeester Driessen noemde in haar toespraak vooral zijn onuitputtelijke inzet en beschreef hem als een zeer actieve duizendpoot: "Joop Bakker bestuurt, overlegt, regelt, zorgt voor financiering, organiseert, vervoert, schrijft - en is ook niet te beroerd om fysiek een handje toe te steken als er gesjouwd moet worden."

Als één van Joop Bakker's grootste verdiensten vermeldde burgemeester Driessen dat hij de dovengemeenschap stimuleert om zélf actief deel te nemen aan het gemeenteleven en het bestuurswerk. "U levert een belangrijke bijdrage aan iets wat niet vanzelfsprekend, maar wel heel waardevol is: contact tussen dove en horende medemensen", aldus de burgemeester.

Betrokken perfectionist

Gijs Goedhart werd verrast met zijn onderscheiding tijdens zijn afscheidsreceptie in het atrium van het gemeentehuis. Hij ging na 38 jaar dienstverband bij de gemeente met pensioen. Hij dankt zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan zijn buitengewone inzet als beheerder van de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp. Burgemeester Driessen noemde hem een bijzonder mens met een buitengewoon hoog ontwikkeld waardepatroon. Perfectionisme, kwaliteit en enorme betrokkenheid waren de kernwoorden bij de manier waarop hij zijn functie vervulde.

Goedhart zorgde er onder meer voor dat het columbarium (de urnenmuur) op een dusdanige manier is neergezet dat het heel rustgevend is voor de nabestaanden en veel privacy biedt. De Leiderdorpse begraafplaats kreeg daar in 2000 een prijs voor van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Ook is op zijn initiatief een herdenkingsmonument geplaatst op het verzamelgraf zodat ook voor de nabestaanden wiens dierbaren geruimd zijn er nu nog steeds een mogelijkheid is om bij dit monument te gedenken.

Door de vasthoudendheid van Gijs Goedhart is er ook tijdig een, naast de begraafplaats gelegen, vrijgekomen ruimte gekocht waardoor de gemeente emotionele discussie bespaard gebleven. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van de uitbreiding.

Meer berichten