Afbeelding
Foto: Emil Broesterhuizen (LVU

Internationaal biodiversiteitsbeleid: Van internationale afspraken tot nationale implementatie

donderdag 7 maart 2024 20:00 tot 22:00

Spreker: Sanne Kruid (Ministerie LNV)

In 1992 zijn in Rio de Janeiro drie verdragen aangenomen: het klimaatverdrag, het verdrag om verwoestijning tegen te gaan en het VN Biodiversiteitverdrag. Het VN Biodiversiteitverdrag wordt onderschreven door 196 landen, welke eens per twee jaar om tafel gaan om afspraken te maken om biodiversiteit te beschermen, herstellen en bevorderen. In december 2022 is een nieuw raamwerk overeen gekomen: het Global Biodiversity Framework, met doelen en targets om het tij van biodiversiteitsverlies te doen keren in 2030 en om te zorgen dat we in 2050 in harmonie met de natuur leven. Hier wordt niet alleen gericht op doelen om natuur te beschermen, maar ook juist om natuur en biodiversiteit meer te integreren in alledaagse beslissingen zoals in de ruimtelijke inrichting, maar ook om biodiversiteit mee te nemen als overweging wanneer er een investering wordt gedaan. Hoe gaan internationale onderhandelingen er eigenlijk aan toe? Wat voor rol en prioriteiten heeft Nederland? En hoe kun je deze prioriteiten het beste naar voren brengen? 

Aanmelding voor deze lezing (entree € 21): 

via de LVU-website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl per mail aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nlper telefoon (op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur): 06 28415610

Locatie