Afbeelding
Foto: Emil Broesterhuizen (LVU

Bedreigde biodiversiteit: Is de zesde massa-extinctie al gaande?

donderdag 14 maart 2024 20:00 tot 22:00

Spreker: John van der Willik (Groene Hart Gids)

Is de mens zelf verantwoordelijk voor de huidige teloorgang van de biodiversiteit? Toen Homo sapiens zich over de wereld verspreidde, verdween op de verschillende continenten de macrofauna. Nu sterven er dagelijks ook veel kleinere soorten uit. We bespreken de oorzaken daarvan zoals ons land- en zee gebruik en de wijze waarop we soorten en hulpbronnen exploiteren. Ook invasieve soorten, [dieren, planten, schimmels of micro-organismen die door menselijk handelen terecht komen in een gebied waar ze van oorsprong niet voorkomen] zijn een bedreiging voor de biodiversiteit. En hoeveel soorten zullen zich kunnen aanpassen aan de snelheid waarmee nu wereldwijd het klimaat verandert?

Aanmelding voor deze lezing (entree € 21): 

via de LVU-website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl per mail aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nlper telefoon (op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur): 06 28415610

Locatie