Afbeelding
Foto: Emil Broesterhuizen (LVU

Lezingencyclus Biodiversiteit

donderdag 29 februari 2024 20:00 tot donderdag 4 april 22:00

Veel mensen houden ervan planten te verzorgen, hun tuin te onderhouden, te wandelen in duinen, bossen en polders. De grote variëteit van flora en fauna waarderen we zeer, maar de biodiversiteit die daarin zichtbaar is, staat onder grote druk, door ontbossing, verstedelijking, intensieve landbouw, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en vervuiling. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid, de voedselvoorziening en de economische stabiliteit van de leefgemeenschappen op deze planeet, ja, voor ons overleven op deze planeet.

Het behoud van biodiversiteit vergt een geïntegreerde benadering op alle niveaus, van mondiaal tot lokaal. Het beschermen van natuurgebieden, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, herbebossing, en de bevordering van milieuvriendelijke landbouw zijn essentieel. Het is noodzakelijk biodiversiteit te integreren in het overheidsbeleid in verschillende sectoren en lagen, waarbij juist ook lokale en regionale gemeenschappen betrokken moeten worden.

De LVU wil de kennis op dit gebied breder verspreiden en organiseert daarom een lezingencyclus over biodiversiteit. De lezingencyclus neemt ons mee en geeft een overzicht van de bedreigingen van de biodiversiteit en de diverse beleidsafspraken en -plannen, projecten en initiatieven om tot bevordering van de biodiversiteit te komen. Ook geeft het handvatten voor ons als burgers om zelf de biodiversiteit in ons dagelijks leven te helpen bevorderen.

De cyclus is als volgt opgebouwd:

* Donderdag 29 februari 2024, 20.00 uur, Marco Roos (Naturalis): Biodiversiteit: wat houdt dat eigenlijk in? De vestigingsvoorwaarden voor biodiversiteit in 8 V’s

* Donderdag 7 maart 2024, 20.00 uur, Sanne Kruid (Ministerie LNV): Internationaal biodiversiteitsbeleid: van internationale afspraken tot nationale implementatie

* Donderdag 14 maart 2024, 20.00 uur, John van der Willik (Groene Hart Gids): Bedreigde biodiversiteit. Is de zesde massa-extinctie al gaande?

* Donderdag 21 maart 2024, 20.00 uur: Leo Linnartz (ARK Rewilding Nederland): Rewilding en biodiversiteit
* Donderdag 21 maart 2024, 21.00 uur: John van der Willik (Groene Hart Gids): Burgers in beweging: Land van Ons, Buyworld en Herenboeren

* Donderdag 28 maart 2024, 20.00 uur, Menko Wiersema (Groene Cirkels): De Natuur als Partner. Groene cirkels; de renaissance van de Circulaire Economie.

* Donderdag 4 april 2024, 20.00 uur, Gemeente Leiderdorp en Milieu Educatief Centrum (MEC): Biodiversiteit in Leiderdorp. Gemeentelijk beleid, beheer en educatie. Bevordering zelfwerkzaamheid inwoners.

De kosten bedragen € 115 voor de cyclus als geheel. Je kunt je ook inschrijven voor een of meer afzonderlijke avonden (€ 21 per avond).
Informatie en inschrijving: via de website van de LVU, www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, met een mailtje naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl of telefonisch op 06 28415610.

Locatie